کمپانی KG.Co & GmbH Armaturen-ARI با نشان تجاری ARI یکی از قدیمی‌ترین و
معتبرترین تولیدکنندگان شیرآالت صنعتی است. این شرکت در 1950 میالدی تاسیس گردید و اکنون
بیش از 1000 نیرو و 60 نماینده فعال در سراسر دنیا دارد.


بیش از 70 سال سابقه درخشان در فرایندهای شرکت‌های پتروشیمی، بخصوص بخار، این شرکت را به
یکی از بازیگران اصلی صنعت شیر آالت دنیا تبدیل کرده است. شرکت دقت نماد هزاره سوم مفتخر است
از سال 1393 عالوه بر تامین محصوالت این شرکت را در ایران و خدمات مهندسی جهت سایزینگ و
مشاوره نیز به مشتریان خود ارائه می‌نماید.