شیرآلات CONTROL

به صورت کلی شرکت Armaturen ARI آلمان در شاخه کنترل محصولات زیر را ارائه می‌نماید:

Control Valve for Heating

Pressure Reducing Valve

Pressure Regulating Controller

Pressure Regulating Valve

Temperature Controller