سری Stevi

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.
ARI-CODI S
Prefabricated compact manifolds for condensate collection and steam distribution – with stuffing box and vertical installation
Medium: Steam, condensate, water, oil, etc.
ARI-CODI B
refabricated compact manifolds for condensate collection and steam distribution – with bellow seal and vertical installation
Medium: Steam, condensate, water, oil, etc.