سری Stevi

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.
ARI-CONA Connector
System connector
Medium: Steam, condensate, etc.
 

ARI-CONA Control

Monitoring system for steam traps / External test chamber

Medium: Steam, condensate, gases with liquid components, etc.

Liquid drainer

Medium: Steam, condensate, etc.

Condensate discharge temperature limiter

Medium: Steam, condensate, etc.

Liquid return temperature limiter

Medium: Steam, condensate, etc.

Double window sight glasses
Double window sight glasses (Flow indicator)
Medium: Steam, condensate, etc.