سری

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.

ARI-ASTRA

Combined flow regulating valve – straight through with flanges and special spindle seal

Medium:Water, water with cold-protection, etc.

ARI-ASTRA Plus 

Combined flow regulating valve – straight through with flanges

Medium:Water, water with cold-protection, etc.

ARI-ASTRA D 

Automatischer Volumenstrombegrenzer als Zwischenflansch-Armatur

Medium:Water, water with cold-protection, etc.

ARI-ASTRA DC 

Druckunabhängiges Abgleich- und Regelventil in Durchgangsform

Medium:Water, water with cold-protection, etc.