سری

همانطوریکه از نام این شیرآلات  مشخص است، این نوع شیر برای کنترل و هدایت جریان سیالات مختلف استفاده می‌گردد. عملکرد این شیرآلات می‌تواند براساس دما و یا فشار متغییر باشد.

ARI-CHECKO V

Check valve

Medium: Process water, aggressive media, etc.

ARI-CHECKO D

Wafer-typ flange-Check valve

Medium: Process water, aggressive media, etc.