مولتی پالیر شارژی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 130 تا 6000 و همین طور از رنج 170 تا 6000
نیوتن متر می باشد