M-SD Integrated torque sensor

مولتی پلایر دستی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 200 تا 50000 نیوتن متر می باشد. در مکانی که امکان تامین نیروی هوای فشرده نباشد، یا استفاده از تجهیزات برقی ممنوع باشد، بدون نیاز به صرف انرژی زیاد و استفاده از ابزارهای غیرمعمول از این مولتی پلایر دستی استفاده نمایید.
alkitronic M-SD 100
 
Manual Torque Multiplier 
 
Torque range: 100 – 1.000 Nm
 
Art. No.: 16715
alkitronic M-SD 200
 
Manual Torque Multiplier 
 
Torque range: 200 – 2.000 Nm 
 
Art. No.: 16716
alkitronic M-SD 400
 
Manual Torque Multiplier
 
Torque range: 400 – 4.000 Nm 
 
Art. No.: 16717