فلنج بازکن:

فلنج بازکن دستی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای استانداردهای DIN و ANSI می باشد. برای جلوگیری از آسیب به پیشانی فلنج حتما از فلنج بازکن استفاده نمایید.

محصول: فلنج باز کن