مولتی پالیر دستی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای گشتاورهای از رنج 200 تا 50000 نیوتن متر می باشد.
در مکانی که امکان تامین نیروی هوای فشرده نباشد، یا استفاده از تجهیزات برقی ممنوع باشد، بدون نیاز به صرف انرژی زیاد و استفاده از ابزارهای غیرمعمول از این
مولتی پلایر دستی استفاده نمایید.