پمپ بادی آچار هیدرولیکی:

پمپ پنوماتیکی ساخت کمپانی Alkitronic آلمان مناسب برای ترکرنچ های هیدرولیک با بازه های مختلف گشتاور

محصول: پمپ بادی آچار هیدرولیکی:

LHP


از قابلیت های این محصول:
• کم صدا 76dba
• قابلیت سفارشی سازی برای اتصال 2 و 4 ترکرنچ
همزمان
• کم استهلاک ترین پمپ پنوماتیک مخصوص
ابزارهای هیدرولیکی
• استفاده آسان