Notice: Undefined index: banner_blog_single_image in C:\HostingSpaces\dnh-co.com\dnh-co.com\wwwroot\wp-content\themes\blo\template-parts\banner\content-banner-blog-single.php on line 12
ارائه مشاوره های فردی در هر کجای دنیا که باشید

ارائه مشاوره های فردی در هر کجای دنیا که باشید

آرامش فوق العاده ای تمام روح من را به خود اختصاص داده است ، مانند این صبحهای شیرین بهار که با تمام وجود از آنها لذت می برم. من تنها هستم و جذابیت وجود را در این نقطه احساس می کنم که برای سعادت روحانی مثل من ایجاد شده است. من خیلی خوشحالم

برای سعادت روحهایی مثل مال من. من بسیار خوشحالم ، دوست عزیزم ، آنقدر به تعبیر نفی موجود بودن آرام و آرام جذب می شوم که از استعدادهایم غافل می شوم. من باید در حال حاضر نتوانم یک سکته مغزی را ترسیم کنم. و با این حال احساس می کنم که هیچ وقت هنرمند بزرگی از الان نبودم. وقتی ، در حالی که دره دوست داشتنی با بخار پیرامون من طغیان می کند ، و خورشید نصف النهار به سطح بالایی شاخ و برگهای غیر قابل نفوذ درختان من حمله می کند ، اما چند گل ولگرد را به سرقت می برند.

برای سعادت روحهایی مثل مال من. من بسیار خوشحالم ، دوست عزیزم ، آنقدر به تعبیر نفی موجود بودن آرام و آرام جذب می شوم که از استعدادهایم غافل می شوم. من باید در حال حاضر نتوانم یک سکته مغزی را ترسیم کنم. و با این حال احساس می کنم که هیچ وقت هنرمند بزرگی از الان نبودم. وقتی ، در حالی که دره دوست داشتنی با بخار پیرامون من طغیان می کند ، و خورشید نصف النهار به سطح بالایی شاخ و برگهای غیر قابل نفوذ درختان من حمله می کند ، اما چند گل ولگرد و ولگرد به سرقت می برند.

 

 

پناهگاه داخلی ، من خودم را در میان چمن بلند با جریان فریبنده فرو می برم. و در حالی که نزدیک زمین هستم ، هزار گیاه ناشناخته توسط من مشاهده می شود: وقتی صدای وزوز دنیای کوچک را در میان ساقه ها می شنوم و با اشکال وصف ناپذیر و بی نظیر حشرات و مگس ها آشنا می شوم ، احساس می کنم حضور خداوند متعال ، که ما را به شکل خویش شکل داده و نفس می کشد

آرامش فوق العاده ای تمام روح من را به خود اختصاص داده است ، مانند این صبحهای شیرین بهار که با تمام وجود از آنها لذت می برم. من تنها هستم و جذابیت را احساس می کنم

آرامش فوق العاده ای تمام روح من را به خود اختصاص داده است ، مانند این صبحهای شیرین بهار که با تمام وجود از آنها لذت می برم. من تنها هستم و جذابیت وجود را در این نقطه احساس می کنم که برای سعادت روحانی مثل من ایجاد شده است. من بسیار خوشحالم ، دوست عزیزم ، بسیار جذب شده ام

  • آرامش فوق العاده ای به دست آورد
  • از تمام روح من ، مانند این صبحهای شیرین بهار که
  • من با تمام وجودم لذت می برم
  • من تنها هستم و افسون وجود را احساس می کنم
  • این نقطه ، که برای سعادت روحانی مثل من ایجاد شده است.
  • من بسیار خوشحالم ، دوست عزیزم ، بسیار جذب شده ام

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.